Alevi kurumları: Siyasi tutsaklar serbest bırakılsın

  • 08:43 26 Mart 2020
  • Güncel
İZMİR - Alevi kurumları ortak yazılı açıklama ile cinsel suçlara yönelik affa karşı çıkarak “Düşüncesini ve siyasi görüşünü açıkladığı için hapiste tutulan tüm yurttaşlar salıverilmeli” açıklamasında bulundu.
 
Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekleri Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği, Alevi Kültür Dernekleri, Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı ve Demokratik Alevi Dernekleri yayınladıkları ortak basın açıklaması ile cinsel saldırı ve uyuşturucu suçlularının serbest bırakılmasını öngören yargı paketine tepki göstererek başta fikir suçları olmak üzere, düşüncesini ve siyasi görüşünü açıkladığı için hapiste tutulan tüm yurttaşların salıverilmesi gerektiğini beyan etti.
 
‘Devlet adil olmak zorundadır’
 
Uluslararası sözleşme ve anayasalarda temel hak ve özgürlüklere ilişkin düzenlemeler yapılırken yasa önünde eşitlik ilkesinin benimsendiğini, bu ilkenin temel yükümlüsü olan devletin, her düzey ve nitelikte tüm organ ve görevlileriyle yasa önünde eşitlik ilkesine uygun davranması gerektiği hatırlatılan açıklamada “Devleti yönetenlerin kendi siyasi, politik dayatmalarıyla ceza ve adalet politikalarını güncellemesi, yurttaşların adalet ve vicdan muhasebesi yapmasına sebep olabilir. Bu uygulamalar da toplumun hakkaniyet duygusunu zedeler. Hakkın varlık deryası olan canlar arasında ayrım yapmak, en başta Hak’kı incitecektir” sözlerine yer aldı.
 
‘Af tasarısı ceza hukuku sorumluluk ilkesine aykırı’
 
Ceza infaz yasasında yapılacak düzenlemenin öncelikle öğrenci, gazeteci, akademisyen, öğretmen ve milletvekillerini kapsaması gerektiği belirtilen açıklamada “Çocuklarımıza örgütlü uyuşturucu satanları, kadınlara cinsel saldırıda bulunanları, kadınları katledenleri, serbest bırakmak kabul edilemez. Bu tutum ceza politikasının amaçlarına uyumlu olmadığı gibi toplumsal barışa katkı sağlar nitelikten de uzaktır. Her dönemde anayasaya aykırı af kanunları çıkarıp, önce yandaşları sonra bunu genişletip toplumun kabul edemeyeceği suçluları “kader mahkumu” olarak adlandırıp serbest bırakmak, yurttaşlar arasında ayrımcılık yapmak anlamına gelebileceği gibi, ceza hukuku sorumluluk ilkelerine ve infazın amaçlarına da aykırıdır” denildi.
 
‘Öncelikle düşünce suçluları salınmalıdır’   
 
Hak ve hukuk dağıtma biçimi olarak affın eşitlik ve adalet ilkeleri dikkate alınarak ceza infaz yasasında yapılan değişikliklerin sonuçları toplumun vicdanında kabul görebileceği, toplumsal barışa hizmet edeceği belirtilen açıklamada “Tüm dünyayı pençesine alan bir virüs salgını bulunmakta ve mevcut durumda hapishanelerde kapasitesinin çok üzerinde tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. Bu haliyle hapishaneler sağlığa uygunluk açısından oldukça sorunlu yerler olup salgının daha hızlı yayılma ihtimali oldukça yüksektir. İşte bu salgın vesilesiyle infaz yasasında yapılacak düzenleme öncelikle, siyasi düşüncesinden dolayı mahkûm edilen ‘düşünce suçlularını’ kapsamalıdır.”