Kadınların çalışma yaşamında maruz kaldığı ayrımcılık Meclis gündeminde

  • 15:09 11 Eylül 2019
  • Siyaset
ANKARA - HDP’li Meral Danış Beştaş, kadınların çalışma yaşamında maruz kaldığı ayrımcılığı ve kadın istihdamını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sordu.
 
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Siirt milletvekili Meral Danış Beştaş, çalışma yaşamında kadınların maruz kaldığı ayrımcılığı ve kadın istihdamını Meclis gündemine taşıdı. Meral, kadınların kamuda ve özel sektörde geri planda bırakılmasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sormak için Meclis Başkanlığı’na soru önergesi verdi. 
 
Kadına yönelik ayrımcılığın politik ve eril zihniyetin yansıması olarak yaşamın her alanında faklı bir biçimde gösterildiği kaydedilen önergede şunlar ifade edildi: “Kuşkusuz bunun en belirgin ve diğer ayrımcılık biçimlerine olan etkisi iş yaşamı ve kadın istihdamında kendini göstermektedir. Kadınların kamuda ve özel sektörde geri planda bırakılmış olması pek çok gerekçe öner sürülerek işsizliğin dayatılması önemli bir sorundur. Hamilelik, annelik gibi nedenlerle işten çıkarılan kadın sayısı azımsanamayacak bir boyutta olup devlet kadınların çalışmasını değil, evde oturmasını teşvik eden bir politika üretmektedir. Çalışma yaşamındaki bir diğer sorun da kadınların eğitim, kariyer ve liyakatleri ne olursa olsun erkek çalışanlara oranla daha az ücretle çalışmaya zorlanmalarıdır. Bu örneğin yaşandığı çalışma alanları arasında tarım işçiliği sürekli gündemdedir. Eşit işe eşit ücret uygulaması kadınlar için söz konusu olmazken, hiçbir sosyal güvencesi olmayan kadınların düşük ücretle çalışmaya razı gelmesi yahut evinde oturması dışında bir seçenek bırakılmamıştır.” 
 
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’tan şu soruların cevaplanması istendi:
 
“*Bakanlığınızca çalışan kadın oranlarına ilişkin bir çalışma yapılmış mıdır? Elde edilen bulgular nelerdir?
 
*Çalışma yaşamında kadın istihdamının neden düşük olduğuna dair bir çalışma yürütülmüş müdür?
 
*Neden çalışma yaşamında kadın istihdamının artırılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmamaktadır?
 
*Çalışma yaşamında kadınların maruz bırakıldıkları sorun alanları tespit edilmiş midir? Mevcut sorun alanları nelerdir? Bunlara ilişkin bir çözüm üretilmesi yönünde çalışma yapacak mısınız?
 
*Kadın işsizliğine ilişkin bir çalışma yaptınız mı? Elde edilen bulgular nelerdir?
 
*Kadınların erkeklere nazaran daha az istihdamının sebep ve gerekçeleri nelerdir? Bu neden ve gerekçeleri ortadan kaldıracak ve kadın istihdamının artırılmasına dönük çalışmalar yapılacak mıdır?
 
*Kadınlara, çalışma yaşamında erkeklere nazaran daha düşük ücretle çalışma dayatmasının gerekçe ve sebepleri nelerdir? Eşit işe eşit ücret uygulaması neden söz konusu değildir? Kadınların düşük ücretle çalışmaya zorlanmaları açık bir ayrımcılık değil mi? Ayrımcılıkla mücadele, ücret ve çalışma koşullarının düzeltilmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yapacak mısınız?
 
*Siirt’teki kadın tarım işçilerinin 75 TL yevmiye almasına mukabil erkeklerin 120 -15 TL arasında ücret almasına ilişkin uygulamaların temelinde yer alan etmenler araştırılmış mıdır? Tarım sektöründe çok daha fazla sürelerle çalışan ve daha çok üretim yapan kadınların erkeklerin yarı ücreti ile çalıştırılması neyin izahıdır? Anayasaya açık aykırılık teşkil eden bu durumun düzeltilmesi, çalışma koşullarının eşit hale getirilmesi için bir çalışma yapacak mısınız? 
 
*Kadınlara ayrımcılık uygulayan işveren ve işyerlerine neden yaptırım uygulanmamaktadır? 
 
*İşverenlerin kadınlara düşük ücret dayatmasına karşın Bakanlık olarak hiçbir çalışma yürütmeyerek hukuk dışı bu uygulamaların meşrulaşmasına zemin hazırlamıyor musunuz?”